ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA

Zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania
szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.

Zobowiązani jesteśmy do podejmowania społecznych i środowiskowych wyzwań stawianych przed branżą opakowaniową. Staramy się ograniczać wpływ naszej działalności na środowisko naturalne.
Starannie dobieramy optymalne opakowanie. Między innymi oferujemy folie które są cieńsze niż inne dostępne na rynku, ale jednocześnie zapewniają takie same lub lepsze parametry wytrzymałościowe, optyczne
i barierowe.

Robimy wszystko by realizować założenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i chcemy być aktywnym uczestnikiem działań na rzecz naszej planety. W Scandia Group głęboko wierzymy, że jest to konieczne dla naszej przyszłości i tylko wspólnie możemy to zmienić na lepsze.

 Wprowadziliśmy nową linię folii ScandFuture nadających się do recyklingu.

Społeczna odpowiedzialność
i zrównoważony rozwój

są głęboko zakorzenione w każdym poziomie naszej organizacji i stanowią serce naszej firmowej kultury.